ایده های خلاقانه برای طراحی کارت ویزیت

کارت ویزیت نشان دهنده هویت کسب و کار شما به مشتریان است که باید در آن به طور کامل توجه مخاطبان را به خودتان جلب کنید تا ترغیب شوند با شما تماس بگیرند و در انتها تبدیل به مشتری شوند. به کار بردن ایده های خلاقانه برای طراحی کارت ویزیت می تواند شما را از دیگران متمایز نماید. در این مطلب چندین مدل خاص و منحصر به فرد از طراحی کارت ویزیت را به نمایش گذاشته ایم.

طراحی این کارت ویزیت به نوعی یک سرگرمی نیز محسوب می شود که شبیه یک پازل حروف است

کارت ویزیت یک فیلم بردار

کارت ویزیت سه بعدی

به کار بردن یک ایده ساده، طراحی این کارت ویزیت را خاص و منحصر به فرد کرده تا به صورت ایستاده باشد

کارت ویزیت بصورت دایره

کارت ویزیت پازلی

طراحی کارت ویزیت برای باشگاه پیلاتس که به شکل یک آدمک در حال انجام حرکات پیلاتس درمی آید.