تیزرهای تبلیغاتی ٬ فیلم های کوتاه ، گزارش های تصویری ٬ رزومه های تصویری، کلیپ های اختصاصی صفحات اجتماعی ٬ ویدیو کست و غیره خدماتی است که توسط تیم خلاق تولید فیلم هوراد ارائه می شود.