طراحی بسته بندی جالب کرم های بهداشتی که در تصویر مشاهده می نمایید به شیوه جالبی انجام شده است. در ساخت و بسته بندی آنها از یک جنس منعطف استفاده شده است که حالت می گیرند و تغیر شکل و فرم می دهند.این مواد با گرمای دست عمل می کنند و با در دست گرفتن ظرف کرم گرمای دست باعث تغیر حالت آن می شود . این طراحی بسیار جالب و خلاقانه است و بسیار هم کاربردی می باشد به گونه ای که می توان تا قطره آخر را به راحتی استفاده کرد و همچنین در مواقعی که میخواهیم در کیف یا ساک خود آنها را جا بدهیم به راحتی فرم گرفته.