طراحی خلاقانه غرفه برند Adidas به شکل یک جعبه کفش انجام شده است.در طراحی این غرفه سازه ها را به شکل یک جعبه کفش که مخصوص برند Adidas است ساخته اند و تمام جزئیات روی جعبه کفش با ظرافت تمام نقاشی شده و درب آن باز گزاشته شده و بند کفش از داخل آن دیده میشود و در واقع وقتی از دور به آن نگاه می کنیم با یک جعبه کفش غول پیکر که در آن نیمه باز است مواجه می شویم . طراحی این غرفه بسیار زیبا و جالب است و واضح است که تیم طراحی با خلاقیت و دقت در طراحی و اجرای این غرفه وقت گزاشته اند و نتیجه ی کار بسیار تحسین برانگیز شده است.