طراحی لوگو و برندینگ شرکت آموزش خلبانی Flight Coach توسط تیم طراحی Logopositive انجام گرفته است. Flight Coach موسسه ای است که برای خلبانی به افراد آموزش می دهد و متناسب با همین موضوع لوگو یی برایشان طراحی شده است. لوگو باید گویای فعالیت برند باشد و این از اصول خوانایی لوگو است. در این طراحی هم با اهمیت به موضوع خوانایی طراحی صورت گرفته است به این صورت که هواپیما را به صورت یک قهرمان در حال پرواز نشان داده است. نهایت ابتکار و خلاقیت در این طرح قابل مشاهده است و با هوشمندی کامل از بال های هواپیما برای نقش بستن تصویر قهرمان در ذهن مخاطب استفاده شده است. هم چنین پیامی به این شکل پایین آن نوشته شده است: “آسمان را در آغوش بگیرید”، که مخاطبین را بیشتر آگاه می سازد و به نوعی پیام انگیزشی به حساب می آید.

علاوه بر طراحی لوگو، طراحی سربرگ و پاکت و کارت ویزیت هم برای این موسسه انجام شده که با استفاده از همان رنگ ها، یکپارچگی طرح مجموعه حفظ شده است. انتخاب رنگ نیز بسیار زیبا و با دقت انجام گرفته تا طرح، کاملا توجه را به خود جلب کند و در هر صفحه ای به خوبی خود را نشان دهد. هم چنین ترکیب رنگ ها هماهنگ و تاثیر گذار می باشد که این طرح را به طرحی خاص مبدل کرده است.