طراحی کارت ویزیت خلاقانه برای عکاسان

عکاس ها بعنوان هنرمندانی خلاق و هوشمند شناخته می شوند و بنابراین در انجام کارهای دیگرشان نیز این خلاقیت را حفظ می کنند مانند طراحی کارت ویزیت که نمونه هایی از آن را در ادامه می بینید. لنز دوربین به شکل های مختلفی در این کارت ویزیت ها مورد استفاده قرار گرفته است.