طراحی گرافیک کاتالوگ و پاکتی که کاتالوگ ها درون آن قرار داده شده، بسیار زیباست و در عین حال یک ایده نو و جدید را در عرصه طراحی گرافیک نشان می دهد. در این طراحی از یک باکت که دارای عمق می باشد استفاده شده که دو دکمه روی آن قرار گرفته و با یک بند پارچه ای درب پاکت را می توان بست تا کاتالوگ و سایر چیزهایی که داخل آن قرار گرفته اند، بیرون نریزد. این طراحی نظم خاصی را به مجموع این کاتالوگ ها می دهد و همچنین بسیار زیبا و خلاقانه است. در طراحی این پاکت از رنگ کاهی استفاده شده که با چاپ مشکی روی آن و بند پارچه ای مشکی جلوه زیبایی دارد.