ویدیو تبلیغاتی که با هم می بینتم یک ویدیو معرفی محصول می باشد که در آن  بروی یکی از ویژگیهای اصلی محصول که می تواند مزیت رقابتی این مجصول با سایر برندها ت باشد تمرکز کرده است. این سبک از ویدیوها می تواند تاثیر بسازی در افزایش فروش محصولات داشته باشد.

تیزرهای تبلیغاتی زمانی می توانند بیشتر اثرگذار باشند که در نهایت سادگی به شیوه ای گویا در خصوص یک یا نهایت دو ویژگی از محصول صحبت کنند. چرا که مخاطب امروز بدیل در معرض بودن با رسانه های مختلف نمی تواند مطالب زیادی را به خاطر بسپارد.

این ویدیو به شیوه ای جذاب در خصوص ویژگی عکاسی در شب و یا عکاسی با نور کم تلفن همراه پیکسل 3 ساخته شده است. همانطور که می دانید تلفن همراه پیکسل 3 ویژگی های بسیار منحصر به فردی دارد و یک از بهترین گزینه های گوشی های هوشمند در بازار می باشد. علی الرقم همه این ویژگی ها این ویدیو فقط درخصوص عکاسی درشب می باشد که می تواند این مزیت را برای مخاطب ملموس تر نماید.