توضیحات پروژه

تیزر تبلیغاتی دومین جشنواره ملی شعر در نهایت سادگی و متناسب با حس و حال شعر و ادبیات فارسی طراحی و فیلم برداری شد. ما سعی کردیم در ادیت تیز تبلیغاتی با در نظر گرفتن محدودیت زمانی در پخش تیزر، پیام تبلیغاتی را به بهترین شکل ممکن بیان نماییم.