توضیحات پروژه

ساخت استند پلکسی Dentex در نهایت ظرافت توسط تیم حرفه ای هوراد ساخته شد. این استند پلکسی انحناهای بسیار داشت که زمان تولید را خیلی افزایش می داد ولی در نهایت پس از تلاش همه همکاران در تیم هوراد این پروژه با موفقیت به پایان رسید.در ساخت این استند پلکسی از چندین نوع ورق پلکسی استفاده شد.