توضیحات پروژه

در طراحی غرفه هونام سعی کردیم با ابزار نوین، فضای مناسبی برای میهمانان غرفه فراهم نماییم تا مدیران مختلف شرکت هونام بتوانند با میهمانان خود به راحتی  گفت و گو نمایند. در طراحی سعی شد در نهایت سادگی، کلیه اصول مهندسی و همچنین جذابیت های بصری رعایت شود تا علیرغم استفاده بهینه از فضا بتوانیم اصالت برند هونام را برای بازدیدکنندگان نمایان سازیم.