توضیحات پروژه

طراحی اوراق اداری شرکت صنایع پزشکی گل بنفش با توجه به فعالیت و خدمات این شرکت در زمینه فروش و خدمات تجهیزات پزشکی، نیاز به طراحی سربرگ جهت مکاتبات اداری و همینطور کارت ویزیت تا بتواند خود را در بازار کسب و کار معرفی کند، از همین رو سربرگی مناسب فعالیت های آنان و همینطور یونیفرم کارت ویزیت برای این شرکت در آتلیه طراحی گرافیک هوردا طراحی شد.