توضیحات پروژه

طراحی بروشور سه لتی A4 برای معرفی خدمات سالن زیبایی ارکید با تاکید بر فعالیت این مجموعه طراحی گردیده است.