توضیحات پروژه

طراحی بروشور آمیا تلنت بخشی از کمپین تبلیغاتی مسابقه آمیا بود که توسط تیم طراحی هوراد انجام شد. در طراحی این بروشور سعی شد از جلوه های بصری با رعایت کردن اصول برند آمیا استفاده شود. در چیدمان مطالب نیز با در نظر گرفتن تکنیک های تجربه کاربری و رابط کاربری نحوه برگزاری مسابقه به بهترین شکل ممکن شرح داده شد.