توضیحات پروژه

ترکیب رنگهای تند و استفاده از خلاقیت در طراحی غرفه نارون باعث شد تا این پروژه به یکی از جذاب ترین طراحی های هوراد تبدیل شود. تیم طراحی و همچنین کارگاه ساخت هوراد در زمان بسیار کوتاهی به صورت شبانه روزی این پروژه را به بهترین شکل ممکن اجرا نمودند.