توضیحات پروژه

طراحی غرفه بسیار خاص و یونیک مختص فیلد پزشکی که سعی شد از تمامی المان های شرکت دکتر جارت استفاده شود تا یک غرفه آرایشی بهداشتی ساخته شود. همکاران کارگاه ساخت هوراد این غرفه زیبا را با بهترین مواد اولیه پیاده سازی کردند.