توضیحات پروژه

فروشگاه اینترنتی دوک ریس یک وب سایت فروشگاهی می باشد که به صورت سفارشی کدنویسی و طراحی شده است . در این وب سایت سعی شده است با رعایت تمام اصول طراحی و دیدگاهی مینیمالستیک تمای نیازهای یک خریدار اینترنتی فراهم شود.