توضیحات پروژه

طراحی لوگو، آرم و هویت برند، سالن زیبایی ارکید که در استانبول واقع است به آژانس هوراد سپرده شد، و طراحی آن با توجه به فعالیت این مجموعه و همچنین مخاطب شناسی که شامل مردم ترکیه و ایرانیان مقیم این شهر است برای جذب مخاطبین هرچه بیشتر بررسی و لوگوی نوشتاری و همچنین آرم و هویت بصری برای این مجموعه طراحی گردید.