توضیحات پروژه

طراحی لوگو شرکت ادیب با رعایت استانداردهای طراحی گرافیک و قوانین برندینگ انجام شد. در این پروژه طراحی 3 اتد گرافیک به شرکت ادیب ارائه گردید که در نهایت طرحی فوق تایید گردید. شرکت هوراد با سال ها تجربه در طراحی هویت بصری و همچنین خلق هویت سازمانی می تواند شما را در رسیدن به لوگو مورد نظرتان کمک نماید