توضیحات پروژه

طراحی لوگو شرکت مهاجرتی پارس نشنال با در نظر گرفتن زمینه فعالیت شرکت که مربوط به اخذ ویزا و پاسپورت و انجام امور مهاجرت به کاناداست، تهیه شده است. لوگو تایپ پارس نشنال با ترکیب آرم پرچم کانادا و پرنده به عنوان نماد مهاجرت، طرحی خوانا و در عین حال ساده و زیبا ارائه نموده است.