توضیحات پروژه

طراحی لوگوتایپ و نشانه تصویری شرکت صنایع پزشکی گل بنفش با توجه به فعالیت و خدمات این شرکت در زمینه فروش و خدمات تجهیزات پزشکی، نیاز به طراحی نشانه ای داشت که گویای حوزه کاری آنان باشد و همین طور لوگوتایپی که بتواند مشتریان آنها را جذب کند، که شرکت هوراد توانست با طراحی این لوگو این شرکت را در بین رقبا به خوبی معرفی کند.