توضیحات پروژه

طراحی لوگو مادیون یک کار به یادماندنی و هنری از گروه خلاق هوراد می باشد . این لوگو تایپ زیبا ماه عسل ساعت ها طراحی دستی و تصویر سازی می باشد که به زیبایی تمام نماینگر فعالیت کسب و کار برند مادیون می باشد.