توضیحات پروژه

طراحی لوگو هتل کیانا، دارای یک نشانه تصویری و یک نشانه نوشتاری است، در طراحی آن سعی شد تا ارتباطی صریح، سریع و خلاق که در وهله اول احساس بیننده برآنگیزد و نگاه او را به خود جذب کند، صورت پذیرد.