توضیحات پروژه

طراحی لوگو یسنا کاووسی در نهایت زیبایی و با استفاده دو حرف اول نام و نام خانوادگی یسنا کاووسی طراحی شد که نتیجه کار بسیار مورد پسند قرار گرفت . در طراحی این لوگو سعی شد تا حس و حال مد و لباس در هویت بصری لوگو ملموس باشد.