توضیحات پروژه

وب سایت بوته سبز مهر آیین با هدف معرفی ٬ مشاوره و آموزش محصولات این سازمان طراحی گردید و سعی شد در این پروژه با در نظر گرفتن بهترین تجربه کاربری و همچنین بهره گیری از رابط کاربری خلاقانه و زیبا فضای متناسب با این صنعت ایجاد نماییم.