توضیحات پروژه

طراحی وب سایت شرکت دارویی پوراطب در سال های مختلف در ورژن های مختلف توسط تیم برنامه نویسی و طراحی وب سایت هوراد انجام شده است. شرکت پوراطب که یکی از بزرگترین شرکت دارویی کشور می باشد یکی از مهمترین مشتریان آژانس بازاریابی هوراد می باشد. سال ها همکاری با این شرکت معتبر و برندهای آن افتخاری است که همیشه به آن می بالیم.