توضیحات پروژه

طراحی و ساخت پودیوم های برند Defacto، با توجه به شروع فعالیت این برند و افتتاح شعب جدید در سراسر ایران به سرعت عمل بالا همزمان با کیفیت ساخت نیاز داشت که تیم طراحی و ساخت هوراد با مدیریت و برنامه ریزی دقیق به خوبی از عهده این کار بر آمد و موفق شد تا بهترین متریال و متخصصین را در ساخت این پروژه به کار گیرد تا در کمترین زمان ممکن پودیوم های کاربردی، مقاوم و با کیفیت، متناسب با نیاز های برند تحویل کارفرما نماید.