توضیحات پروژه

ساخت پودیوم در مراکز خرید، خدمتی دیگر است از گروه هوراد که در این زمینه سعی می کنیم با بهرگیری از بهترین مواد اولیه و همچنین طرح های جذاب و چشمگیر توجه بازدیدکنندگان از مراکز خرید را جلب نماییم. پودیومی که ملاحظه می نمایید مربوط به برند Tiziana Terenzi است که در تولید عطر بسیار سرشناس و خوش نام است.