توضیحات پروژه

طراحی کاتالوگ بازرگانی غلامی با توجه به حوزه ی کاری این شرکت طراحی شد، به صورتی که تم آن با توجه به رنگ سازمانی که از پیش برای آنها تعریف شده بود اعم از رنگهای آجری ، رسی و یا قهوه ای بود و با همینطور با نیم نگاهی به عمده محصولات این شرکت که همان آجر است گرید صفحات کاتالوگ پیاده سازی شد، در نهایت با ترکیب ذوق و علمی که وابسته به هویت این شرکت بود کاتالوگی زیبا ارائه گردید.