توضیحات پروژه

طراحی کاتالوگ توسط تیم هوراد برای شرکت مهاجرتی و اخذ ویزای پارس نشنال ارائه شده است. کاتالوگ به صورت 3لته طراحی شده و به معرفی خدمات شرکت در جهت اخذ ویزای کشور های دیگر و راه های برقراری ارتباط با پارس نشنال می پردازد. در پروژه های این چنینی علاوه بر هماهنگی صفحات در کنار هم، کاتالوگ را باید در حالت تا شده هم در نظر گرفت تا در هر دو حالت نمایش، زیبایی و هماهنگی بی نقصی ارائه شود.