توضیحات پروژه

در طراحی غرفه نمایشگاهی مرداس سعی شد با بهره گیری از ایده های خلاقانه گروه طراحی غرفه هوراد، یک کار متفاوت و بی نظیر طراحی و اجرا شود. پس از اینکه کار ساخت این غرفه به پایان رسید در سالن برگزاری، کاملا متفاوت از تمامی غرفه ها بود و باعث شد ما بازخورد بسیار خوبی در خصوص طراحی و ساخت آن از بازدیدکنندگان دریافت نماییم.

پروژه های ساخت غرفه همیشه با مشکلات غیر منتظره ای همراه است که تیم ساخت و اجرا غرفه هوراد همیشه توانسته راه کارهای مناسبی برای حل مشکلات پیدا نماید و پروژه را در زمان مقرر به پایان رساند. در این پروژه نیز با وجود مشکلات بسیار در نهایت نتیجه کار فوق العاده بود.