توضیحات پروژه

ویدیدو تبلیغاتی دکتر باستانی نژاد با هدف ویدیو مارکتینگ و معرفی هرچه بهتر استاد گردانقدر جراحی زیبایی بینی ایران جناب آقای دکتر شاهین باستانی نژاد انجام گرفت. در تصویر برداری این ویدیو از بهترین تکلنولوژی روز دنیا  استفاده شد و در نهایت راش تولید شده توسط تیم حرفه ای هوراد مونتاژ گردید.