توضیحات پروژه

این پودیوم که طراحی بسیار کلاسیک و زیبایی دارد کاملا مطابق بر اصول برند Azzaro طراحی و سپس توسط تیم فنی هوراد پیاده سازی شده است. ساخت این پودیوم از مرغوب ترین مواد اولیه و در نهایت دقت می باشد.