بازاریابی محتوایی، یک روش دیجیتال مارکتینگ است که دست به تولید و گسترش محتوای مرتبط و ارزشمند می زند و این کار را در جهت جذب و متقاعد ساختن مخاطب و ایجاد ارتباط مستمر با او انجام میدهد. بازاریاب محتوا، مخاطبان خود را می شناسد و همواره در جهت ایجاد ارزش و تداوم ارتباط با آنها تلاش می کند.

بازایابی محتوایی هنر ایجاد رابطه با مشتری و حفظ آن است. به این معنا که شما در این روش محتوایی مفید را در اختیار مخاطب قرار می دهید، بدون اینکه چشم داشتی داشته باشید و یا به تلاش برای تحمیل محصول خود به او بپردازید. بازایابی محتوایی نوعی بازاریابی بی وقفه است که به هوشمند شدن مشتری خود اهمیت می دهد. این روش بر این اصل استوار است که ما، به عنوان صاحبان کسب و کار، اطلاعات مفید و به روز را در اختیار مشتریان قرار می دهیم و آنها با مرتبط ساختن کسب و کار خود به ما و وفاداری به مجموعه ما ، پاداش این کار را خواهند داد.

تولید محتوا

 

کارشناس تولید محتوا چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

کارشناس بازاریابی محتوایی یا کارشناس تولید محتوا کسی است که طی یک برنامه هدفمند و مستمر، محتوایی تولید کند که در پی انتشار آن، مخاطب لحظه ای توقف کند، بخواند، فکر کند و به شکلی متفاوت رفتار نماید. تولید محتوای مرتبط و ارزشمند کار آسانی نیست و زمان و هزینه زیادی را می طلبد.

در ادامه به هفت ویژگی که یک بازایاب محتوا باید داشته باشد اشاره می کنیم:

  • در زمینۀ بازاریابی متخصص است و همواره از طریق مطالعه و شرکت در مجامع علمی دانش خود را به روز می نماید و می تواند یک استراتژی بازاریابی محتوایی مدون و منظم ارایه کند.
  • با توجه به موضوع کسب و کار، به جستجو، ویرایش و ایجاد محتوای مرتبط و ارزشمند بپردازد.
  • ارتباطش را با مخاطب حفظ کرده و همیشه در پی دریافت نظرات آنان باشد و نظرات آنها را در تولید محتوا و جهت دهی به آنها مورد استفاده قرار دهد.
  • در عین اینکه که به طور مصنوعی و به اجبار اقدام به تحمیل محصولات شرکت مد نظر نمی کند، از دایره موضوع مرتبط با کسب و کار شرکت نیز خارج نمیشود.
  • اطلاعات وی از اخبار همواره به روز بوده و نگاشته های خود را بر اساس وقایع مرتبط روز بنویسد.
  • دارای قدرت تفسیر اطلاعات است. به بیان دیگر هنر این شخص در تبدیل انبوهی از داده های خام آماری به جداول و نمودارهای قابل فهم و معیارهای شفاف قضاوت در مورد بازار است.
  • کارشناس یا متخصص بازاریابی محتوا صرفاً به بیان نتایج و اطلاعات میپردازد و قضاوتهای شخصی خود را جایگزین اطلاعات حاصله از بازار نمی نماید.