طراحی گرافیک پاکت و جعبه برای یک شرکت تولید کننده ی عروسک های پارچه ای گربه انجام شده. نشانه های شکل و صورت گربه روی پاکت ها و جعبه ها و تمام طراحی ها حتی لوگو دیده می شود. همانطور که در تصاویر هم مشخص است روی پاکت ها با قرار دادن لوگو و دو برش ساده به شکل گوش های گربه، شکل صورت گربه های عروسکی به تصویر کشیده شده و همچنین برای جعبه ها از طراحی زیبایی استفاده کرده است که در واقع از دو مکعب که سطح مقطع ندارند تشکیل شده و در کل زمانی که در کنار همدیگر قرار می گیرند یک ست فروشگاهی زیبا را می بینیم که بسیار هوشمندانه محصولات این شرکت را نشان می دهد.