مشخصات طراح لوگو

طراحی لوگو و برندینگ شرکت حقوقی Esala توسط یک طراح جوان به نام mohamedsayedsa انجام گرفته است. این طراح در کشور مصر و در زمینه طراحی گرافیک فعالیت دارد که به خوبی این پروژه را هم ارائه کرده است.

برندینگ

طراحی برندینگ موارد مختلفی را شامل می شود که در ابتدایی ترین مرحله طراحی لوگو است و پس از آن طراحی سربرگ، پاکت، کارت ویزیت و غیره را بنا به خواسته ی مشتری و متناسب با فعالیت برند در پی دارد.

ایده طراحی لوگو و برندینگ

در این مجموعه هم طرحی زیبا و گرافیکی برای لوگو با مبنا قرار دادن نام برند ارائه شده که دارای یک قالب و محدوده مشخص است و با ترکیب بسیار زیبایی طراحی شده است. طوری که در مخاطب در یک نگاه متوجه حروف در لوگو نمی شود و به دنبال پیدا کردن یک تصویر در آن است. زمانی که طراحی لوگو صورت گرفت، سایر موارد متناسب با آن طراحی می شوند.

روی پاکت ها و فلش تنها لوگو خودنمایی می کند که خود معرف نام برند نیز هست. سایز درست و متناسبی هم برای چاپ لوگو روی هر مورد در نظر گرفته شده است. رنگ انتخابی هم بسیار جذاب و شیک است و با توجه به این که طراحی برندینگ برای یک شرکت حقوقی است که زمینه شغلی بسیار جدی ای دارد، از به کار بردن رنگ های شاد و پر هیجان پرهیز  کرده و رنگ سنگین مشکی به کار برده است. هم چنین رنگ طلایی بدون افراط برای جلوه دادن به پروژه تا حد تعادل استفاده شده است و در عین حال بسیار شیک و لوکس به نظر می رسد.