این پکیج طراحی شامل طراحی لوگو، کارت ویزیت، بسته بندی محصول، طراحی پوستر و حتی طراحی لیوان برای سرو قهوه OSSO می باشد. قهوه OSSO محصول کشور ترکیه می باشد که برای طراحی با آقای Erkan Oruc در شرکت ترکیه ای Designerkan همکاری کرده است. طراح از پیام تبلیغاتی این برند تحت عنوان «قهوه ی عثمانی» برای طرح های خود استفاده کرده است. به این صورت که از الگوهای هندسی مربوط به دوره عثمانیان الهام گرفته و برای حاشیه لوگو در نظر گرفته است. رنگ طلایی را هم برای آن انتخاب کرده تا نشانی زرق و برق آن دوره را یادآور شود. همچنین برای داخل آن از اسم برند استفاده کرده و زیر آن پیام تبلیغاتی را با اندازه ای کوچکتر قرار داده است. اما این ها را به تنهایی برای نشان دادن محصول این برند کافی ندانسته و با طرحی به شکل دود، تاکید بیشتری به قهوه کرده است.

طراح هم چنین با کمک گرفتن از این لوگو، طراحی هایی برای بسته بندی محصول، پوستر تبلیغاتی آن و حتی برای لیوان های سرو قهوه در نظر گرفته که پکیجی کامل برای این برند تهیه شده است.